Kurs Stoicyzmu LOGO

Podcast Od laika do stoika

Głównym tematem odcinka jest filozofia życia. 

Prof. Irvine opowiada o tym, że każdy z nas potrzebuje spójnej, przemyślanej życiowej filozofii. Dzięki niej możemy świadomie zaprojektować swoje życie w taki sposób, by było dla nas źródłem radości i szczęścia. 

Rozmawiamy m.in. o tym:

- jak cieszyć się pozytywnymi emocjami oraz jak lepiej zarządzać tymi, które nas unieszczęśliwiają.  

- jak nie martwić się przyszłością i nie rozpamiętywać przeszłości, tylko żyć „tu i teraz”

- jak doceniać to, co już mamy w swoim życiu, dzięki negatywnej wizualizacji i medytacji „ostatnich razy”.

Zapraszam do wysłuchania podcastu:

MAM DLA CIEBIE NIECODZIENNĄ PROPOZYCJĘ  : - )

Zapraszam do skorzystania z usługi delegowania czytania. Ja przeczytam za Ciebie książkę i zrobię z niej dla Ciebie szczegółowe notatki. Ty zaoszczędzisz swój cenny czas, zapoznając się wyłącznie z esencją książki. Usługa jest bezpłatna, ma jednak dwa haczyki:

1) ja wybieram książki, które czytam i opracowuję
2) ja określam, co w książce jest najważniejsze - nie daję gwarancji, że też uznasz to za istotne lub nie pominę czegoś, co byłoby znaczące dla Ciebie

Jeśli taki układ Ci odpowiada - zapisz się proszę na mój newsletter. Wraz z informacją o publikacji nowego odcinka podcastu, dostaniesz również bonus w postaci esencji z książki.

Transkrypcja

Nie masz warunków, by posłuchać podcastu? Wolisz przeskanować wzrokiem zawartość i wybrać dla siebie najbardziej smakowite kąski? Nie ma problemu! Kliknij poniżej, by rozwinąć transkrypcję odcinka.

Transkrypcja odcinka OLDS #34

Andrzej: This time we have a very special podcast. Today I will be talking with William B. Irvine, professor of philosophy, author of 7 books, including A guild to a good life and The Stoic Challenge. Would-be Zen Buddhist who finally decided to become a Stoic. Inventor of the Stoic Gods. Is everything correct, Bill? Would you like to add anything to your description?

Bill: That is pretty close to correct. I didn’t invent Stoic gods. I just gave them a modern spin. Have to correct you on that point. And they become my good friends ever since.

Andrzej: Ok. Do they have some special names?

Bill: I haven’t got around to naming them yet, but I do have conversations with them. It is a one-sided conversation. They haven’t answered back yet. Usually refer to them in the plural. When I am presented with particular challenge, I respond by shaking the fist in the air. I am going to show you who is in charge here.

Andrzej: Bill, I feel very excited to have the opportunity to talk to my favorite Stoic author on my podcast. Does it reflect poorly on my stoicism, that I feel excitement instead of calmly accepting what the fate brought me?

Bill: I would say not. And there that concept of the Stoics, who they were and what they did. It is this idea of this very passive individuals, who work hard on developing the ability to just stand there and grimly take whatever life threw at them. So that is the popular conception but that is mistaken. And if you look at the actual Stoics themselves you will find that they were oppose to negative emotions. So thought that if you have a life full of negative emotions, such as anger, hatred, envy, anxiety, that you are doing something wrong. That you are following the wrong psychological trajectory.

But they had nothing against positive emotions. Positive emotional including delight, a sense of ahh, even joy. But when we are talking about things, about emotions, there is a difference between saying something is positive emotion and saying something feels good. The positive emotions do feel good, but there are thing other than positive emotions that also feel good, but are very dangerous, certain drugs for instance. That is why people get addicted. Stoics said that positive emotions they feel good, they are positive. But there are other things that feels good, but we should avoid them.

Andrzej: I want to explore this topic about positive emotions. Because, to my knowledge, the Stoics valued reason and objectivity. They tried to see the world as it is. Positive emotions, although very pleasant, can disturb this objectivity. In a state of euphoria, I can make very unwise decisions - take a loan, quit a good job, dreaming of starting my own business, even though I don’t know anything about it. Is it really the case that every positive emotion is good for Stoics?

Bill: Feeling of euphoria is a dangerous thing. Stoic wouldn’t include it among the list of positive emotions. This would be a good feeling, but they will exclude it from positive emotions. Another way to put it that: The Stoic we tend to think about them as a philosophers on the ancient world, but back then the word philosopher meant something different that it is today. The philosophers were interested in deep questions about morality and the meaning of life, but they were also interested in science, in nature, they were interested in theology. They were curious people of the ancient world.

One of the things they were interested in, the Stoics in particular, they were interested in human psychology. I like to think about them as psychological philosophers. They had one foot in philosophy and one foot in psychology. One of the things that they discovered is that although we humans have a capacity for being rational, we also harbor with in us the forces of irrationality. Including our reptile brain, that reacts instinctively and reflexively. It goes on around it. If you have a moment of anger, a flash of anger, that is the source and it is not a rational response, but it is programed into us by our evolutionary past. We also have mammalian brain, which provides us with many emotions that we experience.

And these emotions are anything but rational. If you ever fall in love you know what a dangerous thing that is, but that is just a part of human experience.  And I think that Stoic insight was that as a human we have to learn to life with these instincts, emotions, reflexive behaviors. They are going to keep happening. What we have to do is to find the way to limit the negative impact they have on our life. And maybe even, this is the brilliant part of it, find a way to trick them into serving our rational needs. If you told me, that you have this flash of insight that suddenly you have to quick your reliable job to start business in something you don’t know about. Then as a Stoic I would say: You know what? You need to give it so more thought, because you could be having this emotion for any number of semi-rational reasons. And you could be undermining your longterm interests.

We have all sort of things going on psychologically. One of them is that what feels good now is much more important to us, than sacrificing now for something to will feel good in the future. Even though it is us, that will experience both of these sensations. Image sexual relations for instance. I am a man. I am a father too, but I have never given birth to a child. But I have been told by a good authority, that it is pretty close to the most pain human being can experience. What it is perceived though by 9 months by some of the greatest pleasures a human being can experience in a form if a sexual pleasure. Suppose you reverse this equation. Suppose you said to someone: Hey! Guess what? Have this baby now and experience this incredible pain and in 9 months from now you will have an orgasm. Nobody will go for that! That is just crazy. I am not going to do that.

But turn around the timing. We have not only survived that, but we have taken over the planet. We human beings, who have that programing. Another psychological phenomenon is hedonic adaptation. What you do is finding yourself minute to minute wanting something. And even convincing yourself that if you only had it – that is it! You will be happy forever. You would live happily ever after, as they say in fairy tales. But the problem is after short period of time you start taking it for granted. And that it is no longer a source of pleasure. And that you have once again that felling like if only I have something else that would complete me. Psychologists refer to it as a hedonic treadmill. We just can’t gain any mileage. The Stoics along with the thinkers from many other cultures realized this and the Stoics said that if we are sensible people, rational people, one of the things we want to do is get off the hedonic treadmill. And one way to do that is to learn how appreciate we things we already got. Short the way of putting it: What we already have. You know if we do that, we are going to be satisfied. We are going to say: the stuff I already have is what I want. And you are going to be a satisfied individual. And if you can’t do that, then you are doomed to a lifetime of dissatisfaction. When the satisfaction is within your grasp.

Andrzej: Thank you for this insight. I would like to talk also about negative emotions, because they are strongly connected to our satisfaction of life. While I was studying psychology, my teachers told me not to label emotions. According to them, we shouldn’t talk about positive and negative emotions, because all emotions serve us. If particular emotion would only have a negative impact on our lives it would probably disappear during the process of evolution. Even anger, which Seneca believes is the worst / most dangerous of all emotions, can be put to good use. My friend, when she is angry, goes to the wardrobe and gets rid of the clothes she doesn’t need. In a cold emotional state, he cannot do it. When she's pissed off, she can finally do what she needs. Jealousy can also motivate us to work hard. Are you sure that we, as Stoics, should get rid of all negative emotions in our lives? Or we can use then in some way?

Bill: First of all, we can’t get rid of them. The problem is, there are a part of our brain. The cortex, which is the rational part of our brain is wrapped around the mammalian part of the brain. Which is wrapped around the reptilian part of the brain. I am oversimplifying. We can’t get rid of them without brain surgery that will probably kill us. And here is another thing to realize, when you said that our emotions have served us. Yes, they did. But the problem is we are now in a radical different environment than we were in when these emotions first developed. They developed on the Savannah of Africa 200 000 years ago. Our human ancestors got emotions, which allow them to survive and reproduce. Those are the two key things. If you don’t survive, your species dies out. If you don’t reproduce, your species dies out. We acquired emotions that would increase the chance that we would do those 2 things.

But now we are in a radically different environment than they were in the past. For them it was a question, will there will be food to eat today. And what steps you need to take to gather the food you need to eat. But now it is just the opposite problem. The problem is the obesity epidemy. There is too much to eat. And it is the wrong kind of food. And it’s everywhere. Emotions that served us well in that environment are counterproductive in this environment. Physically we are quite safe, compared to our ancestors. The chances of a lion eating you is close to 0. But for them it was a concern. We are in this different environment and emotions that served them (our ancestors) for us can be counterproductive. Can make us miserable, when we don’t need to be miserable. And like I say, we can’t get rid out of the emotions, but we can learn how to better live with them. And the Stoic insight is we can manipulate our emotions in a way, that will help us get what we want in life. That was the brilliant insight that they had. 

Andrzej: What is the difference between worrying about the future and applying the premeditatio malorum technique, or as you call it, negative visualization?

Bill: We are programed to think about the past and the future. They say that our goal is to live in the present, to enjoy what you have got. To smell the flowers, to see the blue sky. But we are programed not to do that. We are programed to think about what will happen next. Because our ancestors on the savannah of Africa, who sad and smell the flowers probably got eaten by the lion. So that didn’t pay. Thinking about the past did pay, because you could learn lessons from the past, what will help you to better shape the future. So we have learned to think about the past, unfortunately that can quickly devolve into dwelling about past events. Thinking about something somebody said 10 years ago that made us angry. And letting it make us angry again. And we also think about the future. And sometimes it is absolutely appropriate. The Stoic said that we should plan for the future. But in a lot a cases it goes beyond that. Instead of simply planning for the future people experience anxiety about the future. They worry what is going to come instead of doing what they can. To shape what is going to happen and say: I have done, what I can. And I will take the consequences that come.

Negative visualization is a Stoic technique that resamples the anxiety, except that there is an important difference.  The negative visualization is a very simple and easy to use psychological technique. I told you what we think about the Stoics as a philosophers, but they were psychologists as well. And they were a very practical psychologists. They weren’t just dwelling in a field of theory, they said: we can come up will some strategies that ordinary person can quickly learn to use. Can put into work in his or her life. With them, they can change their life dramatically. To practice negative visualization what you do, is take one aspect of your life that is important to you. It can be your job, your health, your relationship. You name it. Something that is important to you. And then, for a few seconds, you concentrate, you visualize the absence of that thing in your life. You image that something has happened, that ended the relationship. Or you have gotten a phone call from your doctor, informing you that you have some terrible disease.

And here is the key thing. And then you let go of that thought. And you return to your daily life. You don’t dwell on that thought, because that would be a recipe for miserable existence. What you do, is to have a flickering thought something you take for granted. Vanishing from your life. The interesting thing is that you will discover afterwards for a while you want be taking this thing for granted. And if you image for instance that something has happened to a good friend of yours, and you see that friend, you are going to take great delight in fact that he still exists, that he is still a part of your life. Otherwise relationships are easy to take for granted until they end.  And that is unfortunate. It is a technique easy to use, quite I found and I heard from lots of people about it. Quite effective in life on many people. Sounds like anxiety, but it is not. Because you are consciously having a flickering thought about losing something. And then you are letting the thought go. And in anxiety you will just have a repeating thought about losing something. And you will be quite miserable as a result.

Andrzej: So we are in control of this process of negative visualization and we can stop it, when we what. And with worrying – we can worry all the this and we have no control over it. Is that correct?

Bill: You actually can have greater control over worrying. Part of worrying is a failure for you to accept the facts as they are. As a Stoic, one of the things you realize and you think about not necessarily daily, but almost daily, that there will be a last time for everything you do in life. There will be the last breath you take.  There will be the last meal you eat. There will be the last time you ride a bicycle. You go thru the list and in some cases it already has been the last time you do something in life. When was the last time you dial a rotary telephone? That is, because you are going to die. You are going to die someday. Sorry to be the one that breaks the news for you. You can think that this is just the most negative thought you can have. And that it is a recipe for depression. But Stoics say no! Just the opposite! Because if you are starting to take your life for granted, what you are going to do is waste the days of your life that are available to you. They are going to pass by, and you are going to be on autopilot. But if you think to yourself: this meal could be the last meal I eat – and there will be one of those – you won’t be on autopilot. You will stop and you will savor the fact that you could have this meal. The fact that the food is there. You will be living life in much intense way that if you simply deny death as a possibility. Same thing is true of relationships. Every relationship in your life will come to an end. Sorry to bring the news once again. But that is just because you are not immortal. And the people you know aren’t immortal either.

You have 2 approaches. The standard approach is people are starting to take relationships for granted. When they are with another person, they don’t particularly pay attention. They are half-engaged in whatever conversations take place. But you can also, when you have relationship, when you realize, that this relationship, while is a part of my life, I need to embrace it with conversations. Listen to what the other person is saying. In lot of conversations there is just two people, waiting to the other person to stop talking, so they can tell them what the truth is. Conversation can by much deeper than that. You can ask significant and meaningful questions. You are trying to understand the person better. You are trying to appreciate the other person. It is paradoxical I know, but the idea that relationships don’t last forever can be either regarded as a really negative thought or it can be something that vitalizes relationships that you have. That gets you off the autopilot. Gets you fully engaged in those relationships.

Andrzej: In your book you talk a lot about hedonic adaptation. It could be the worst enemy for our happiness. What tools the Stoics give us to fight with this hedonic adaptation. We talked already about negative visualization and thinking about ‘last times’ – it could be the last time I will do something. Are there any more tools?

Bill: Those are the 2 primary tools. There are other tools that are kind of connected with that. One of the things we can do, if we want to appreciate our life in broad terms, not specific things in our life, but the fact that we are alive, we can go on the way, that will cause a degree of discomfort. We can go on what I call a Stoic adventure, where we are consciously going out of our way, so that things we take for granted will be deprived of those things. For instance, if you live a very comfortable existence, if you got an apartment, you will start to take it all for granted. You will assume that it has to be that way. Going on a camping trip to some place semi-wild and you will have an adventure. In a sense, that you will experience all sort of setbacks, that you wouldn’t if you just stayed home in your apartment. Some people hear that and say: Why should I do that? Why would you experience discomfort, when you can live a life of complete comfort? Two answers. The first answer is that you cannot experience a life of complete comfort. No one has it in their power. Things can happen. And if all you ever experience if comfort, then whatever discomfort you experience is going to magnified. The other advantage is that you start to being good with dealing with setbacks.

Those setbacks are one of the primary causes of human misery, of unhappiness, everything going along really well. And then you're set back in. The striking thing about it is when life sets you back, most times it isn't the setback itself that hurts you. It's your response to the setback, because most people respond to the setback with negative emotions. They feel angry, they feel upset, they feel a sense of regret. And that's what does the damage.

I've written about this in my book, The Stoic Challenge, and I compare it to if a water pipe bursts in your house, what causes the damage? And, you know, the obvious answer is, well, the pipes broken, you're going to have to get the pipe fixed. And then if you think about it a little bit harder, you realize, well, it isn't the broken pipe that's pretty easy to fix. It's all the water going all the way and things that you don't want to get wet, and if it happens on the second floor of your house, then then, you know, you're going to have ceiling collapses from the water. You're going to have all sorts of it's going to be such a mess to clean up. And the same is true of life setbacks.

The setback itself is probably a minor thing. If you saw the setback happen to somebody else, you'd say it's just a little thing. But when a setback happens to you, well, it's not the setback. But if you get angry, if you let the setback make you angry, then it's going to ruin your day. And in the future, you might have anger, flashbacks. That's what hurts you in the Stoic insight was you've just got to develop a strategy for preventing life's setbacks from causing you to experience negative emotions.

And one way you can do that is by treating them as what I describe as Stoic challenges. So you turn it into a kind of game and that is when you experience a setback, then you imagine not that life is unfair and you didn't deserve this, but you imagine that you're being tested by these imaginary Stoic gods who are who have caused this setback as a test to you.

And then you might think, oh, well, then they're evil, they're in league with the devil that they would do such a thing. Now they're like a good coach, you know, a coach on a sporting team. If you've ever been in sports, you'll know that the good coach isn't the one who tells you just how wonderful you are and go over there in the shade and rest. The good coach is the one who finds within you things you didn't even know existed, strength and courage that you didn't know existed.

And you're going to have to pay a price, a physical price to find those things. But when you do, it's some of the most valuable discoveries you can make. These imaginary Stoic gods, they're like a coach trying to toughen you for the activity known as life as a as a human being. The tests that they administer, they're self-graded. The coach isn't going to come and say, OK, here's how you did on that son.

The coach instead it is self-graded. And the grade depends on two things. First of all, whether you successfully found a workaround for the setback and that's going to require you to use your reasoning ability. Pipe breaks. What do you do next? Well, you know, first you're going to stop the water from leaking and then you're going to call a plumber and you're going to go through a list. So that's the first component of the grade.

The second component of the grade is did you keep your cool after the setback? That is, did you stay calm? Did you maybe even make a joke out of it rather than allowing yourself to get angry and upset? And that's actually the more important of the two components, because if you succeed in doing that, you've prevented most of the negative emotions that you would otherwise experience. Find a workaround and keep your cool while you do it. And you have successfully you got a good grade on that on that Stoic test. And you can kind of feel pride and let the Stoic guides know, hey, I won this one. You're going to have to do better than that if you want to if you want to really challenge me.

And when they do challenge you. And again, this is one of these paradoxical things. They aren't doing it to punish you. They're doing it because they want you to thrive as a human being. And, you know, if you approach the world in that way, and that is you, instead of avoiding things that are difficult to do, if you find things that are difficult to do just because they're difficult for you to do, what you realize is that you're gaining what I call the two C's: competence and confidence. You'll get good at finding workarounds to life's setbacks. And that's the competence component and you will develop your confidence.

And that is when you experience a setback. You'll know in the past you've been able to deal with the setbacks you experienced. And this new setback. Yeah, you know, Stoic adventure climbing Mount Everest would be a Stoic adventure. I don't advise it for anyone. Don't do this. But it would be a major example of a Stoic adventure, because if you climb to Mt. Everest, you know, and then later in life, there's some setback or some challenge or some difficult thing to do. And somebody walks up to you and says, OK. How about this, do you think you could do that? You know, in the back of your mind that you climbed Mount Everest? So, yeah, you could probably do whatever the thing is if you wanted to. Now, Stoic would say you don't go around boasting about having climbed Mount Everest, but if you have, you've got that in your back pocket. You know, just as a psychological thing of, yeah, you know, I'm pretty good at dealing with setbacks. I have a pretty good track record so I can go forward in life confident.

Andrzej: Being cool is for sure very helpful in dealing with setbacks. But what about situations in which being emotional, being passionate is needed, for example, in artistic creation, being on the stage, performing in front of the audience or in their bedroom, being a tender lover? Can we put our stoicism „on hold” in these situations?

Bill: I have been on a stage, but that was back in high school very, very long ago. And the interesting thing is on a stage, I guess, you know, people might be playing a role where they're really sad or really happy.

And I guess they could let it for the time carry over into their own life, you know, and you could be playing death scenes and some play and walk around depressed. But I think most good actors don't. It's a curious thing. What are they doing? They're becoming emotional, but not in the deep sense of the word. They're acting. I recently had because let's see, because of the pandemic, I had made travel plans and recently cancelled those travel plans and knew that from the contract that I was entitled to 50%, a refund of the deposit I had put down.

And, you know, I knew that's fair because I was cancelling. But the company said that, OK, they would give me the refund, but that there was a long line of people getting refunds and that it might take a while.

And they said it could even take up to 90 days, you know. And I said, well, yeah, you know, these are unusual times. We got to the 90th day and I called the person who was responsible for the refunds and I said, well, it's 90 days. And I said, and I'm worried about the solvency of travel company. I want my money back. I want my half of my down payment back, and I want it now.

And he said, well, let me tell you, it's a really complicated situation. And you're there on the list. And our competitors are now taking one 120 days to give people their money back. And then no, my wife was in the other room listening to this and I let him know. And in no uncertain circumstances that I better get my money quickly or I would go online and tell people that this was a company that didn't, you know, honor their contracts and so on and so on. And then he said he would look into it for me.

And then my wife walked into the room and said, you got mad at that guy? And I said, no, I didn't. And she said, well, I could I could hear the things you were saying. And I said, yeah, I was acting. It's an interesting thing that the Stoics would offer this advice to that. If you're angry about something actually angry, you're making a mistake.

But they would add quickly, and this was Seneca who said this There are times in life when the sensible thing to do is to act as if you're angry, but it's just acting. And that's because there are people who don't understand. You can't reason with them, but they do respond to anger. And you give them what they respond to.

But, you know, I assured her that I wasn't at all angry, that I was fine, that even when I was, you know, making these angry kinds of pronouncements, that it was acting and acting, that unfortunately, under these circumstances with this particular person, that's what was required to get a down payment back that was owed me. I mean, that's an interesting thing. And there would be people who would say, well, it's psychologically unhealthy to act your emotions when you could be actually feeling them. Stoics would say, well, what's really dangerous is the negative emotions and they can affect your health, your life span and so on.

At the same time, the Stoics, as I've said, had nothing against positive emotions. Feelings of delight, feelings of love, even, right, that that's good and that those you allow yourself, you embrace them. You're not just acting, you're not just pretending the feeling of delight that you're experiencing. The Stoics have this asymmetric relationship with positive and negative emotions, negative emotions, try to avoid them, but sometimes pretend like you're experiencing them, positive emotions when you experience them. You're a very lucky human being. Embrace them. And while you embrace them, keep in mind that they aren't always going to be there for you.

So double embrace them because you know you're not going to live forever and you might not find yourself in the relationships and circumstances that you're presently in.

Andrzej: I very like this concept of faking anger, let's say, and I think I'm using it with my children. If I want to say something that this is important and they really need to do it now, come closer to me because they are too close to some trucks, for example, and it's dangerous. I'm using a stronger, louder voice and I don't feel any anger in my heart, but I want to give them the signal. This is serious. Let's treat this request seriously. I think there are plenty of options that we can use this fake anger. And my neighbor, if he heard my voice, he may think that I'm really angry at my children, but I don't have in my heart any negative emotion at all.

Bill: No, in fact, it's an act of love on your part. But, you know, they're just kids and, um, and that it's the way to get the message across. Now, unfortunately, we live in a world where some adults have never left their childhood. They're still respond to anger but won't respond to reason. And then and this is Seneca's line. You know, you put on a little show, you speak a language that they understand and but you're a fool if you let yourself be angry as a result of what happened.

Because if that happened, then that would mean you allowed a foolish person to ruin your day by making you angry. And the blame is on you if you let that happen.

Andrzej: We mentioned children. I would like to ask you a question. If we believe as parents that stoicism is helpful for our life, should we encourage our children, our family, our friends to become Stoics?

Bill: You know, that's a tough question, because I never, uh. Well, in my books, I preach stoicism. I suppose I do. But that's a voluntary thing, you know, and people can either take an interest or not. I have many friends who, if you ask them, is Bill Irvine is a Stoic? They would say, what are you even talking about? Because it's not something I go around talking to people about.

Sometimes I do give people stoic advice, but without a big lecture, you know, like if somebody is has feels that they've been insulted, you know, and they describe the situation, they'll say, well, you know, shrug it off. The person who insulted you is an idiot. And why are you letting an idiot wreck your day? Just it's like a barking dog sort of shrug it off, you know, and sometimes that's effective. I don't know if it always is another kind of aspect.

Another question that that that's raised by teaching people to be Stoics. When I wrote my first book, A Guide to the Good Life, I guess I had the feeling that it was for old people. It was a philosophy where you needed to experience a lot of life and the disappointments life holds before you would be in a position to enjoy, to truly appreciate stoicism. I have since received lots of mail from people who were a college age and even younger, who have talked about the beneficial role that Stoicism has played in their life.

Now, you know, when it comes to teaching children. I had two kids myself. I think the best way to teach is by setting an example and because they will, you know, for a while there, you're a God, the person who knows everything and can do anything. And they're going to they're going to be watching you and they're going to be learning from you. And you've got a chance when life presents you with a setback back to shrug it off.

And if they see you when you're setback, if they see you playing the role of victim, they're going to learn how to play the role of victim. I'm not a child psychologist, but that would be the closest I could get, giving advice on that particular question. You wait for teachable moments and then you teach with your behavior would be what I would say.

Andrzej: How did your family feel about your decision to become a. Has it changed your relationship with them?

Bill: I think I was naturally I'm what I call a congenital stoic, I think I've kind of been practicing stoicism at some level for all my life, but my discovery of stoicism, all that did is it kind of formalized. I had a vocabulary to go with it and describe what I was doing. And of course, by reading the Stoics, who are quite accessible. People like Marcus Aurelius, people like Seneca, they're quite accessible to modern readers. A lot of times people think of it's a philosopher, it's going to be deep and mysterious and they won't be able to understand it. But you can pick up the Roman Stoics and you can understand what they're saying. As an adult, I mean, I learned a lot from reading that Stoics, and it has changed my approach to life.

It has changed my relationships. I think I deal with anger a lot better than I used to. I think my ego is still there, but not quite the big ego that it used to be. I think I experience less envy than I used to. You know, I was for a long time, I thought I was the only person on the planet to experience feelings of envy, and I was shocked to find out that I was not alone.

I've also started watching myself live, you know, so simultaneously I'm living and I'm the spectator of my own life and watching how I respond to my circumstances and how I respond to setbacks. And I also try to watch my own motives when I see something or do something, you know, later on I'll think, OK, here's what I said during that conversation. What motivated me to say what I did, was it something good or was it a subtle put down?

Was it the result of some kind of envy? I've gotten more self-analytical.

And, you know, some people would say, well, you shouldn't be you should just be a natural. Accept that if you do that, the problem is that that means you're putting these lower portions of your brain and control your reptilian brain and your mammalian brain. They're going to they're going to be the ones calling the shots. And that's one way to live. But a lot of people who take that route end up with miserable existences because remember, those portions of the brain evolved so you could thrive on the savannas of Africa two hundred thousand years ago. We don't live in those times and in those circumstances anymore.

Andrzej: You listed a lot of benefits to be a Stoic, but is there a cost of being a Stoic? Do we lose something by becoming a Stoic?

Let's see. I'm a salesman for Stoics, so I'm going to say no, of course not. But here's the thing. it shouldn't be whether there's a cost, it should be to compare the costs of various approaches to life. Stoicism is an example of what I call philosophy for a living or a philosophy of life are a lot of people don't have one. And there's a huge cost that comes with that. That means they keep trying the same things over and over and keep failing because the strategies for living they're using don't work. Why do they use them then? Because everybody else is using them. Surely that wouldn't be the case unless they worked. But in fact, in most cases, the other people who are using the strategy assume that somebody else has thought this through when in fact nobody has. Most people the default is to seek fame and fortune. Fame means what means social status. Fortune means what means more money than the people around you. And the reason people want money is for the social status it'll bring. It all kind of boils down to social status.

So that's one of the things is that if you aren't as Stoic, it's going to have a cost you could miss live the one life you have to live. You could spend it pursuing things that aren't worth attaining and you've only got one life. And isn't it a shame that you wasted it because you didn't invest the thought necessary to acquire a philosophy of life?

Second thing on that is if you look around at rival philosophies of life. There was a time before I I stumbled across stoicism that I thought I wanted to be a Zen Buddhist. Zen Buddhism, and this is not a putdown of Zen Buddhism, but it's just kind of a lot higher entry fee than Stoicism does if you want to become a serious practitioner of Zen Buddhist, you're going to have to spend months, years, decades practicing, meditating, thinking, solving koans, there's a whole bunch of stuff you're going to have to do and there is no guarantee of success at the end of that. And, of course, the Zen Buddhist would say, well, what do you mean by success? But we aren't going to get into that conversation.

My claim is that Stoicism has a very low cost of entry. There's about a half dozen basic stoic strategies. These are psychological strategies. And we've already talked about two of them. We've talked about negative visualization and we've talked about the last time meditation . Last time meditation is where when you're doing something, you pause to consider that this might be the last time that you do it. So those are so easy to describe and so easy to give a test drive to. You can test them out and you can see the difference that they make in your life.

My standard line is on a three day weekend. And let me make sure your audience understands this. So in America, sometimes, you know, with a holiday, we get a weekend and then we get Monday off as well. And that's called a 3-day weekend. And my standard sales pitch for stoicism is that over a 3-day weekend, you can learn everything you need to know about stoicism to find out whether it's going to make a difference in your life or not.

And that is you can read a book like, you know, like My „A Guide to the Good Life” or „The Stoic challenge”, more specialized version. You can try out. You can figure out what the psychological strategies are. You can try them out in your own life, and you will then know whether, wow, this really works or you might turn it.

You might say, you know what doesn't work for me? There are people who just seem to like anxiety. I don't know. So they aren't they aren't natural born stoic. I would take them some work. In other words, it's got a very low cost of entry and not going through the process of adopting stoicism or some rival philosophy of life is going to come at a huge cost. And, you know, in the worst terms, you might miss live the one life you have to live. You might spend that life doing pointless things because you mistakenly think they will get you the ultimate happiness when in fact, they don't.

Andrzej: One of the challenge that we face today is technology, because on the one hand, it has plenty of benefits. We can talk to each other because of this amazing technology. But on the other hand, we have some smartphone addictions, for example. I know that 2000 years ago, Roman Stokes didn't have laptops and smartphones, but maybe you have some devices for us, how to use technology wisely?

Bill: Yeah, I thought a lot about technology. So in America and I'm guessing this is true around the world, it's a major change, a sea change in, um, kind of the social realm. So online, you know, people can boast about their many friends and followers, except that, you know, a friend is what the way I define a friend is somebody who if your car breaks, breaks down, um, you know, 20 miles out of town, you called a friend and the friend is there to help you get back to town. That's a friend.

Andrzej: Not necessarily a Facebook friend

Bill: You know, they would say, well, send pictures of the broken down car, share those pictures.

Um, so, um, and the other amazing thing. Well, it's not amazing. I guess once you realize it is that, um, it's easy to call somebody names when they aren't standing in front of you. And so, you know, a lot of times are online. You just have these vicious attacks of people that the person doing the attacking knows they'll never stand face to face back. Before we had the Internet, you knew if you did that to your neighbor, that neighbor would still be living next to you. It was a bad thing to do. We've gotten this kind of level of hostility that in my lifetime didn't exist. Another thing about the Internet is it's confirmation bias machine. Whatever it is you want to believe, you can find somebody online who will congratulate you for believing that. And so this whole notion of what are what's the truth, what are the facts? Has vanished into the background. Nuance in conversation has disappeared.

So, you know, on Twitter, you have a limited number of words you can use to express an idea. And so you use those words or those characters to express the idea. And it comes out as a slogan. But most of the things in life that are worth thinking about will not be resolved with a slogan. It's going to be a nuanced. Well, you know, it depends. It's complex. A lot of people don't want to hear that.

And then the last thought I've been having about that is I now refer to my cell phone as my dopamine's slot machine. Dopamine is this drug that your brain releases that makes you feel good. It's one of the feel good drugs in your brain.  Slot machine, of course, you know, you pull the handle and maybe win some coins. And so if you're if you carry around a cell phone, it'll make little sounds and you'll look and you'll see that somebody liked what you did. And so the average person I read the statistic looks at their cell phone 160 times a day just checking for these little positive reinforcement mechanisms.

And it's become a very strange thing. You'll be out on the street, you can be out in the street and a beautiful city like Paris and you see people walking around looking down at their cell phones instead of soaking in the environment. So the Internet has we're in the middle of a really interesting social experiment. And the experiment is what effect will the Internet have on we humans and our happiness? I suspect it's going to be an experiment that has unfortunate outcomes. But here we go. We're in the middle of it.

Andrzej: I believe that maybe Stokes can help us with self-discipline and we have even apps for doing it. Maybe it's a little bit weird to use technology against your technology addiction, but there is an application called Quality Time that counts how many unblocks of screens you made. And you can make yourself a challenge. Not one hundred and sixty, but one hundred and go down to fifty. And maybe this self-control will help us to have benefits of technology but enjoy life and don't stick to the phone all the time.

Bill: Yeah, no, that's a good point. And there are apps that will prompt you will nudge you through the day about what you're doing and what you could be doing. And those can be quite effective. A Stoic psychological insight: The problem with self-control is it takes energy on your part and, um, the things that are the portions of your brain that are trying to get you to do something that you probably shouldn't do. That's the reptilian portion in the mammalian portion. They can't be reasoned with for the simple reason that they're incapable of reasoning and they don't get tired. They're up all night. Right. And they will wake you at 1:00 in the morning and tell you here's something you should be angry about.

So one of the Stoic insights was, um, it's one thing to control the urges brought on by these deeper forces within you. But they also thought it's really neat if you can figure out a way to harness those forces and use them for the good. And so in this whole notion of responding to, uh, one of life's setbacks, that's what the Stoics have done. They said, well, OK, so you can get upset about this, but you can also play this game, put it into a different frame and imagine that these the Stoic gods or are testing you. And imagine that you win the game by coming up with a successful workaround. Good for you. And by staying cool and calm as you do so. And that's great for your mental health and your wellbeing.

Andrzej: I have some questions from my listeners. Magda, want to know, is happiness a competence that can be learned like cooking and if so, how can we learn to be happy?

Bill: I'm not even sure what happiness is. And one of the books I've written called On Desire talks about happiness and happiness is an elusive thing. I think there are certain lifestyles you can live that are going to be more. Inducive to you experiencing this happiness, whatever it is, and there are other lifestyles you can you can engage in that are going to make it less likely. So it's very interesting and tricky thing, this notion of happiness.

How do you be happy? One thing is you don't dwell on the past. You don't live in the future. You learn how to appreciate the current moment. Another way to get closer to happiness is learn how to want the things you've already got, because we have this this thing called hedonic adaptation, where whatever it is you've got, you're going to start taking for granted. And then you're going to say, well, OK, I need something better than that, and you're going to be unhappy till you get it.

And when you get it, you're going to be happy for a few days and then you're going to be right back where you started.

And there are psychological techniques. There's a podcast called The Happiness Lab and a Yale psychologist, a psychology professor named Laurie Santos does this class and it's just about happiness and about the mistakes we make regarding happiness in things we can do to increase our happiness. It's called the Happiness Lab. I was on that podcast last March and I'm scheduled to be on again in the future talking about stoicism. But I've listened to many, many of her podcasts and gained a lot of useful advice on what to do if we want to maximize our chances of experiencing happiness.

Andrzej: I will put a link to this podcast and maybe my listeners can enjoy it, too. Sharlene asks, What do you do to find or keep happy during the time of covid-19?

Bill: Well, I'm a writer. I'm a teacher and a writer. And so back in March, they said that we were no longer going to teach in classrooms. I had to learn the new technology to teach online. But other than that, my time is spent, uh, writing and doing research. So the interesting thing was most of my life is spent in my office at home working. And for me, the pandemic in the lockdown that followed, it simply meant all my neighbors were doing what I was doing. For me, it wasn't a huge a huge transition. And at the same time, you know, I realized that for a lot of people, it wasn't simply staying home. It was the loss of a job, you know, and in some cases, there were the health issues in some of course, some people died as a result.

But as a Stoic, you know, I can find the silver lining in this because those of us who make it through to the other side, this has simply taught us not to take things in life for granted, and it shows the extent to which we did. So you now you know, now they're trying to get sports going again. And so they have people playing matches in empty stadiums. Right. Uh, theater has gone away. Symphony has gone away. We took those things for granted. And this is just the kick in the pants that we needed in order. If we do get them back, to savor them, to embrace them, to take them as something very valuable in our life.

In a way, a good thing can come out of this. But the Stoics would quickly kind of remind us that. Yeah, and then hedonic adaptation was set in once again. And within a few months, we'll be right back where we were taking it all for granted.

Andrzej: Or we have a second wave of covid-19,

Bill: yep, our third wave, I think we're already on the second I'm losing count here. But yeah, you know, that's the scary thing. This is summer. In winter we're all enclosed indoors. So we live in interesting times.

Andrzej: Tomek asks, what would you do if you realize that you have free last hours of your life?

Bill: I would find my wife and hang out with her, call my kids, hang out with them. It would be nice to go into your final moments. Happy individual and realizing that in the process of death, there's one Stoic that I describe who was sentenced to die. Julius Canice, I think was the one. And as he was being led off to his execution, somebody came up and said, well, you're a Stoic, so what are you thinking about now?

And he said, Oh, well, I'm going to pay very careful attention to the moment when my soul leaves my body to see what that feels like, because I've always wondered what that feels like. And now I get to see what that feels like. You know, talk about the ability to find silver linings on dark clouds. But what else could he do? You know, what else could he do so to die bravely? And, you know, this whole notion about treating life's setbacks as Stoic training, one of the ways you can take that is you're in training for the ultimate test and that is your own death, which is going to come someday. Sometimes people die in their sleep. You know, they didn't know it, didn't see it coming. Other times, it's a long, unpleasant kind of experience. But it will come. And this idea that by learning how to grapple with life setbacks, you can you can end your life with a courageous and even inquisitive state of mind. You can instead of being the victim, you can be trying to cheer up the people around you. And I think that would be the ideal way to go.

Andrzej: Great answer. I have just to ask questions. Have the Stoic gods prepared any interesting challenge for you lately?

Bill: Well, minor challenges. You know, the whole epidemic is a challenge, although for me less of a challenge than normally is.So lately I've been I have self-inflicted challenges.

I'm a rower and we no longer race on the water. We have these machines, these rowing machines called ERGs. And I, uh, I've entered an ERGes competition and it's amazing we do these four minute races. And over the course of the four minutes, you go from feeling absolutely fine to feeling like you have some dread disease.

And, you know, somebody can rationally say, why would I do such a thing? Well, it's training. You know, it's training and you're in there. And then you finish the first minute, you know, and you think only three to go. You finish the first three minutes, only one minute to go. And then you're counting down and you just keep saying to yourself, I need to take one more stroke, one more stroke. That's a skill that translates to life in general. And that's a skill you want to possess because you can get very, very far in life if you have the ability to take one more step, one more stroke, you know, just do you keep going until you can't go anymore.

Andrzej: I'm using this technique of voluntary discomfort described in your book. So, for example, in this month, I don't drink coffee at all. The previous month, I didn't drink alcohol for a whole month. And it really changes my perspective. It's really helped me enjoy much more food, beverage. The next month, the first time when I can drink coffee is just a gigantic pleasure for me. And I took it for granted. This one month of being abstinent in this, it helped me really enjoyed this part of my life.

Bill: I've had back in January, I had a doctor say for medical reasons, he said, no more alcohol. Now, I wasn't a big drinker, but I was a person who enjoyed a glass of wine. And the interesting thing was when that happened, you know, for me, I was just well, that's the Stoic challenge. Let's see what I do with that. It has transformed my sleep life. I realize now that, you know, if you drink, drink something else to go back to sleep. And it's this vicious circle that feeds on itself, but now I find I'm sleeping much better and I'm just having the most vivid dream life, you know, just wild stuff, interesting stuff. And I'm thinking, you know, my brain makes all that up while I'm asleep. And, of course, it's the lower part of my brain. So I get to peek into the sorts of things that it thinks about. So for me, the racing is voluntary discomfort. I know how I'm going to feel four minutes later and then I do it anyway. And, uh, it builds character, you know, prepares you for the serious kinds of challenges that life can present.

Andrzej: I have just one last question for you. Do you have any connections with Poland? Maybe you have eaten pierogi or bigos?

Bill: No, I have no Polish connections. I you know, we were well, we reached a stage of life where we've been doing a whole bunch of traveling but have had to stop traveling because I'm over 65, as is my wife. And so, you know, we are in a risk group and I certainly don't want to get in an airplane. But Poland would be on the list. And then there's China and we were scheduled to go to Japan this this May. And there's a great big world out there to be discovered. But, yeah, Poland. Nope, no connection. In a perfect world. I will someday make one, though.

Andrzej: Thank you very much for your time. A lot of insights for me and my listeners. It was a pleasure for me.

Bill: Oh, it's a pleasure for me as well. Thank you for inviting me.

Polskie tłumaczenie transkrypcji odcinka OLDS #34

Andrzej: Tym razem mamy wyjątkowy podcast. Porozmawiam z Williamem B. Irvine’m, profesorem filozofii, autorem 7 książek, w tym: „A Guide to a Good Life” i „Wyzwanie Stoika”. Niedoszłym buddystą Zen, który w końcu postanowił zostać Stoikiem. Wynalazcą stoickich bogów. Bill czy wszystko się zgadza? Chciałbyś coś dodać do swojego opisu?

Bill: Nie wymyśliłem stoickich bogów. Nadałem im tylko nowoczesną postać. I od tamtej pory są moimi dobrymi przyjaciółmi.

Andrzej: A czy mają oni jakieś specjalne imiona?

Bill: Jeszcze nie nadałem im imion, choć z nimi rozmawiam. To jednostronna. rozmowa - jeszcze mi nie odpowiedzieli. Zazwyczaj odnoszę się do nich w liczbie mnogiej. Zwłaszcza w sytuacji, w której mam do czynienia z konkretnym wyzwaniem. Wtedy odpowiadam podnosząc pięść w kierunku nieba: Pokażę wam, kto tu rządzi!

Andrzej: Czuję się bardzo podekscytowany możliwością porozmawiania z moim ulubionym stoickim pisarzem w moim podkaście. Czy to źle świadczy o moim stoicyzmie, że czuję podniecenie zamiast spokojnie zaakceptować to, co przyniósł mi los?

Bill: Myślę, że nie. Istnieje pewien stereotyp dotyczący Stoików. Tego, że byli bardzo bierni, ciężko pracowali nad rozwinięciem zdolności do pasywnego przyjmowania tego, co życie im przyniosło. I choć jest to popularna koncepcja, jest ona równocześnie błędna. Jeśli prześledzisz, jak żyli Stoicy, przekonasz się, że byli oni przeciwni negatywnym emocjom. Uważali, że jeśli twoje życie jest pełne negatywnych emocji, takich jak złość, nienawiść, zazdrość, niepokój, że robisz coś w niewłaściwy sposób. Podążyłeś niewłaściwą ścieżką psychologiczną. Ale nie mieli nic przeciwko pozytywnym emocjom, w tym zachwytowi, a nawet radości. Kiedy mówimy o emocjach warto dodać, że jest różnica między powiedzeniem, że coś jest pozytywną emocją a powiedzeniem że, coś jest przyjemne.

Pozytywne emocje są przyjemne, ale są rzeczy inne rzeczy niż pozytywne emocje, które sprawiają, że czujemy się dobrze, ale są bardzo niebezpieczne. Na przykład niektóre narkotyki. Dlatego ludzie się uzależniają. Właśnie tych rzeczy, które sprawiają, że czujemy się dobrze, mimo że nie są pozytywnymi emocjami, powinniśmy unikać.

Andrzej: Chciałbym poeksplorować jeszcze temat pozytywnych emocji. Według mojej wiedzy Stoicy bardzo cenili rozum i obiektywizm. Starali się widzieć świat, takim, jaki jest. Pozytywne emocje, choć bardzo przyjemne, mogą zakłócić ten obiektywizm. Na przykład, w stanie euforii, mogę podjąć bardzo nierozsądne decyzje. Wziąć pożyczkę, zrezygnować z dobrze płatnej pracy, bo marzę o założeniu własnej firmy, mimo że nic nie wiem o prowadzeniu własnego biznesu. Czy to pewno każda pozytywna emocja jest dobra dla Stoików?

Bill: Uczucie euforii jest niebezpieczna, dlatego Stoicy nie włączyliby jej do swojej listy pozytywnych emocji. To byłoby coś, co sprawia, że czujemy się dobrze, ale nie pozytywna emocja.

Często myślimy o Stoikach jako o filozofach świata starożytnego. Ale wtedy słowo filozofia oznaczało coś innego niż dziś. Filozofowie interesowali się ważnymi pytaniami o moralność i sens życia. Ale interesowali się też nauką. Interesowali się przyrodą. Interesowali się teologią. Byli najbardziej ciekawi świata wśród starożytnych ludzi. I jedną z rzeczy, które ich interesowały, w szczególności Stoików, była psychologia. Stoicy odkryli, że chociaż my, jako ludzie, mamy zdolność do bycia racjonalnymi, to jednak ukrywamy w sobie również siły irracjonalności. Nasz gadzi mózg reaguje instynktownie na to, co się wokół nas dzieje.

Gniew nie jest racjonalną reakcją. W pewnym sensie został zaprogramowany w nas przez naszą ewolucyjną przeszłość. Mamy też ssaczy mózg, który dostarcza nam wielu emocji. Więc kiedykolwiek się zakochałeś, wiesz jakie to niebezpieczne. Ale to część ludzkiego doświadczenia. Stoicy zauważyli, że musimy nauczyć się żyć z tymi instynktami, emocjami, nieracjonalnymi zachowaniami. Jednocześnie musimy znaleźć sposób, aby ograniczyć ich negatywny wpływ na nasze życie. Może nawet, i to jest genialna część stoickiej myśli, znaleźć sposób, aby tak nimi pokierować, by służyły naszym racjonalnym potrzebom. Więc jeśli powiedziałbyś mi, że nagle dostałeś olśnienia, że musisz rzucić swoją dobrze płatną pracę i rozpocząć biznes w temacie, o którym nic nie wiesz, to jako stoik, powiedziałbym: Wiesz co, musisz to jeszcze na spokojnie przemyśleć. Ponieważ możesz mieć te objawienie z wielu na nie do końca racjonalnych powodów i możesz przez to zaszkodzić swoim długoterminowym interesom.

W tej sytuacji mamy do czynienia z różnymi efektami psychologicznymi. Jednym z nich odraczanie gratyfikacji. To, co przyjemne teraz, jest dla nas dużo ważniejsze, niż nawet większa przyjemność w przyszłości. Weźmy jako przykład relacje seksualne. Jestem mężczyzną, jestem też ojcem, ale nigdy nie urodziłem dziecka. Jednak specjalistka w tym temacie powiedziała mi, że jest to niezwykle bolesne doświadczenie. Poprzedza je zaś 9 miesięcy wcześniej jednak z największych przyjemności, jaką człowiek może doświadczyć – orgazm. A teraz załóżmy, że odwrócimy kolejność. Załóżmy, że powiedziałeś komuś: Hej, najpierw przeżyj bolesny poród, a za 9 miesięcy będziesz mogła doświadczyć bardzo przyjemnego orgazmu. Nikt by na to nie poszedł. To byłoby szaleństwo. Docenianie bardziej tego, co przyjemne teraz niż korzyści w przyszłości, nie przeszkodziło nam jednak nie tylko w przetrwaniu na Ziemi. Opanowaliśmy całą planetę.

Innym psychologicznym fenomenem jest hedonistyczna adaptacja. Mamy przekonanie, że jeśli tylko zdobędziemy ważny dla nas cel, będziemy szczęśliwi już na zawsze. „I żyli długo i szczęśliwie” jak mawiają w bajkach. Ale problem polega na tym, że gdy już dostaniesz to, co myślałeś, że da Ci wieczne poczucie szczęścia i zadowolenia, zaczynasz traktować to jako oczywistość. A to z kolei sprawia, że przestaje to dla Ciebie być źródłem przyjemności. I wtedy znów pojawia się to uczucie, że gdybym tylko miał coś innego, co by dało mi szczęście. I tak tkwimy na czymś, co psychologowie nazywają hedonistycznym kołowrotku. Nie możemy dokonać żadnego postępu w naszym szczęściu. Stoicy, wraz z myślicielami z wielu innych kultur, zdawali sobie z tego sprawę.

Stoicy powiedzieli, że jeśli jesteśmy racjonalni i chcemy osiągnąć szczęście, musi jak najszybciej zejść z tego hedonistycznego kołowrotka. Jednym ze sposobów, żeby to zrobić, jest nauczenie się doceniania tego, co już masz. Powiedzenie sobie, że już masz to, czego chcesz. Bo jeśli nie będziesz w stanie tego zrobić, będziesz skazany na wieczne niezadowolenie, gdy satysfakcja z życia jest w zasięgu twojej ręki.

Andrzej: Porozmawiajmy o negatywnych emocjach, ponieważ są one silnie związane z naszą satysfakcją z życia. Studiowałam psychologię i moi nauczyciele powiedzieli mi, że nie powinniśmy przyklejać etykiet emocjom. Według nich nie powinniśmy mówić o pozytywnych i negatywnych emocjach, ponieważ wszystkie emocje nam służą. Gdyby dana emocja miała tylko negatywny wpływ na nasze życie, prawdopodobnie zniknęłaby w procesie ewolucji. Tak więc nawet gniew, który Seneka uważa za najgorszą i najbardziej niebezpieczną ze wszystkich emocji, może być pożyteczny.

Moja przyjaciółka, kiedy jest zła, idzie do szafy i pozbywa się ubrań, których nie potrzebuje. W chłodnym stanie emocjonalnym nie jest w stanie tego zrobić. Dopiero gdy jest wkurzona, może w końcu zrobić to, co potrzebuje. Zazdrość może również zmotywować nas do cięższej pracy. Jesteś pewien, że my jako Stoicy powinniśmy pozbyć się wszystkich negatywnych emocji w naszym życiu? A może da się je w jakiś sposób wykorzystać?

Bill: Zacznijmy od tego, że nie da się pozbyć negatywnych emocji. One są w nas, w naszym mózgu. Kora nowa, która jest racjonalną częścią naszego mózgu, jest owinięta wokół mózgu ssaczego. Ten z kolei jest wokół mózgu gadziego. Bez operacji mózgu, która prawdopodobnie by nas zabiła, nie możemy oddzielić racjonalnej i emocjonalnej części naszego umysłu.

Główny problem polega na tym, że jesteśmy w radykalnie innym środowisku niż wtedy, gdy te emocje po raz pierwszy się rozwinęły, na sawannach Afryki 200 000 lat temu. Naszym przodkom te emocje pomogły przetrwać i rozmnażać się. To są dwie kluczowe kwestie. Jeśli nie przeżyjesz, twój gatunek wyginie. Jeśli nie będziesz się rozmnażać, również twój gatunek wymrze. Dlatego ludzie rozwinęli emocje, które zwiększały szansę na przetrwanie i rozmnażanie.  Ale teraz jesteśmy w zupełnie innym środowisku niż nasi przodkowie. Dla nich celem było znalezienie wystarczającej ilości jedzenia. Teraz mamy odwrotny problem – jedzenia jest w nadmiarze, co wywołuje epidemia otyłości.

Emocje, które dobrze nam służyły w tym środowisku naszych przodków, odnoszą efekt odwrotny od zamierzonego we współczesnym świecie. Teraz rzadko kiedy musimy się martwić o swoje fizyczne bezpieczeństwo. Dla naszych przodków był to realny problem, w każdej chwili mogli zostać np. pożarci przez lwa.

Tak więc emocje, które służyły im, nam mogą przeszkadzać. Mogą nas unieszczęśliwiać. I jak wspominałem, nie możemy pozbyć się tych emocji, ale możemy nauczyć się lepiej z nimi żyć. A Stoicy odkryli, że możemy je wykorzystać. Możemy manipulować naszymi emocjami w sposób, który pomoże nam uzyskać to, czego chcemy w życiu.

Andrzej: Jaka jest różnica między martwieniem się o przyszłość a stosowaniem techniki premeditatio malorum lub jak Ty ją nazywasz, negatywnej wizualizacji?

Bill: Warto mieć świadomość, że jesteśmy zaprogramowani do myślenia przede wszystkim o przeszłości i przyszłości. Mówi się, że jednym z celów powinno być życie w teraźniejszości. Cieszenie się chwilą, zapachem kwiatów, błękitem nieba. Ale my jesteśmy zaprogramowani, by tego nie robić, tylko myśleć o tym, co się stanie dalej. Bo nasi przodkowie na sawannach Afryki, którzy zajmowali się cieszeniem życiem i wąchaniem kwiatów, prawdopodobnie zostali zjedzeni przez lwa.

Myślenie o przeszłości również było korzystne, ponieważ można było wyciągnąć z niej wnioski, które pomogłyby lepiej radzić sobie w przyszłości. Nauczyliśmy się więc myśleć o przeszłości. Niestety, może się ono przerodzić w rozpamiętywanie minionych wydarzeń. Myślenie o czymś, co ktoś powiedział 10 lat temu, co nas rozzłościło. A wspomnienie tego wydarzenia sprawia, że znów czujemy złość.

Myślenie o przyszłości w niektórych sytuacjach jest jak najbardziej właściwe. Powinniśmy planować przyszłość i się na nią dobrze przygotować. Ale w wielu przypadkach nasze myślenie wykracza poza to. I zamiast po prostu planować przyszłość, ludzie odczuwają niepokój, myśląc o przyszłości. Martwią się tym, co się wydarzy, zamiast robić, co mogą, żeby ukształtować przyszłość zgodnie ze swoimi pragnieniami, a potem stwierdzić: "Zrobiłem, co mogłem. Resztą się już nie przejmuję".

Negatywna wizualizacja jest bardzo prostą i łatwą w użyciu techniką psychologiczną. Stoicy wymyślili ją, żeby zwykły człowiek mógł szybko nauczyć się ją stosować. By mógł dzięki niej zmienić swoje życie i mniej się martwić.

Jak działa negatywna wizualizacja? Na początku wybierasz jeden ważny dla Ciebie aspekt życia. Może to być twoja praca, zdrowie, związek. A potem przez kilka sekund, wyobrażasz sobie, że tej rzeczy w twoim życiu zabraknie. Że twój związek się kończy albo że dostajesz telefon od lekarza, który cię informuje, że zapadłeś na śmiertelną chorobę. I po chwili tej strasznej wizji, porzucasz ją i wracasz do swojego codziennego życia. Co ci to daje? Nagle przestaniesz brać za pewnik, każdą dobrą rzecz, która spotyka Cię w życiu. I jeśli wyobrażasz sobie na przykład, że coś się stało twojemu dobremu przyjacielowi, to po tym, jak znów go zobaczysz, będziesz się bardzo cieszyć z tego, że nim mu nie jest i że nadal może być częścią twojego życia. W przeciwnym razie, każdy związek będziesz traktował za oczywisty, do momentu, gdy się nie skończy.

Andrzej: Mamy kontrolę nad procesem negatywnej wizualizacji i możemy go zatrzymać, w dowolnym momencie. Z kolei nad zamartwianiem się nie mamy żadnej kontroli i możemy się martwić na okrągło. Zgadza się?

Bill: Możemy mieć większą kontrolę nad swoimi zmartwieniami. Częścią martwienia jest nieprzyjmowanie do wiadomości, jakie są fakty. Jako stoik zdajesz sobie, że będzie ostatni raz dla wszystkiego. Pewnego dnia weźmiesz ostatni oddech, zjesz ostatni posiłek. Ostatni raz pojeździsz na rowerze. W niektórych przypadkach ten ostatni raz już nastąpił. Kiedy ostatni raz posługiwałeś się telefonem stacjonarnym, do tego takim, w których zamiast wciskać liczby, wykręcałeś je na kółku? Pewnego dnia umrzesz. Przykro mi, że to mi przypadło Ci o tym powiedzieć. I możesz stwierdzić, że to najbardziej negatywna myśl z możliwych. Że to przepis na depresję.

Ale Stoicy uważali, że jest dokładnie odwrotnie. Jeśli zaczniesz traktować życie jako oczywistość, zmarnujesz te dni życia, które ci jeszcze pozostały. Upłyną błyskawicznie, jeśli będziesz żyć na autopilocie. Ale jeśli pomyślisz sobie, że ten posiłek może być ostatnim w Twoim życiu, przestaniesz traktować go za jak oczywistość. Zatrzymasz się i będziesz rozkoszować się faktem, że możesz go zjeść. Dużo intensywniej poczujesz jego smak – sprawi Ci więcej przyjemności.

Jeśli nie myślisz o końcu życia lub końcu związku, mniej będziesz się nim cieszyć. Ludzie często myślą o związkach w kategorii oczywistości. Zakładają, że mają z drugim człowiekiem nieograniczenie dużo wspólnego czasu. A przez to, mało się angażują w bycie razem czy rozmowę. Czekają tylko, aż druga osoba skończy mówić, by móc im powiedzieć, co sami uważają. A tymczasem rozmowa może być o wiele głębsza i bardziej interesująca dla obu stron, jeśli zadajesz ważne pytania i uważnie słuchasz odpowiedzi. Gdy próbujesz lepiej zrozumieć drugą osobę i ją docenić.

Mamy do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem. Mimo, że myślenie o tym, że związki nie są wieczne i pewnego dnia się skończą, jest początkowo nieprzyjemne, to prowadzi ono to ożywienia relacji z innymi ludźmi i większego zaangażowania się w nie.

Andrzej: W twojej książce dużo piszesz o hedonistycznej adaptacji. Przedstawiasz ją jako jednego z najgorszych wrogów naszego szczęścia. Jakie narzędzia dają nam Stoicy, by ją pokonać? Mówiliśmy już o negatywnej wizualizacji i myśleniu o „ostatnich razach”. Czy jest jeszcze jakaś broń, którą możemy użyć, w walce z hedonistyczną adaptacją?

Bill: To są 2 podstawowe narzędzia. Są też inne, które są z tym związane. Jedną z rzeczy, które możemy zrobić, jeśli chcemy docenić nasze życie, jest udanie się na stoicką przygodę.

Jeśli na co dzień żyjesz w komfortowym mieszkaniu, szybko nabierasz przekonania, że zawsze, w każdej życiowej sytuacji będzie Ci przyjemnie. Stoicką przygodą może być wybranie się pod namiot. Istnieje duże ryzyko, że w tych okolicznościach przeżyjesz niewygody, których nie doświadczyłbyś w swoim mieszkaniu.

Gdy opowiadam o tej technice różnym ludziom, często zadają mi pytanie: Dlaczego miałbym to robić? Dlaczego miałbyś odczuwać dyskomfort, skoro mogę żyć w całkowitej wygodzie? Mam dla nich 2 odpowiedzi. Po pierwsze: nie jest prawdą, że możesz żyć, nie doświadczając żadnych nieprzyjemności. Nikt nie jest w stanie tego zrobić. Po drugie: jeśli wszystko, czego kiedykolwiek doświadczyłeś to wygoda, to jakikolwiek dyskomfort, który doświadczysz, będzie dla ciebie źródłem wielkiego cierpienia. Przyzwyczajając się do trudności, podczas stoickich przygód, łatwiej Ci będzie radzić sobie z niepowodzeniami życiowymi, które nadejdą same.

Te niepowodzenia są jedną z głównych przyczyn ludzkiego nieszczęścia. A dokładniej nie same trudności, ale sposób w jaki na nie reagujemy. Opisałem to w mojej książce Wyzwanie Stoika. Wykorzystuję następującą analogię: Wyobraź sobie, że w Twoim domu pękła główna rura, doprowadzająca wodę do mieszkania. Czy pęknięta rura jest problemem? Nieszczególnie, trzeba ją będzie po prostu naprawić lub wymienić. To woda stanowi problem. Woda zalewająca całe mieszkanie. Jeśli jej szybko nie zatrzymasz, zaleje Ci podłogę, a może i sąsiada. I tak samo jest z życiowymi niepowodzeniami. Samo niepowodzenie to drobnostka. Gdyby ta sama komplikacja pojawiła się w życiu kogoś innego, powiedziałbyś, że to tylko błahostka. Ale kiedy coś niepomyślnego przytrafiło się tobie, zaczynasz się złościć. Z kolei ta złość, może zrujnować Ci dzień. Nie tylko ten obecny. Również przyszłe dni, gdy będziesz wspominać tę sytuacje i się nią denerwować.

Jednym ze sposobów, w jaki możesz zapobiec pojawieniu się negatywnych emocji, w obliczu życiowych komplikacji, jest traktowanie ich jako stoickich wyzwań. Zmieniasz je w rodzaj gry i kiedy doświadczasz niepowodzenia, wtedy nie wyobrażasz sobie, że życie jest niesprawiedliwe i nie zasłużyłeś na to, co cię spotkało. Zamiast tego wyobrażasz sobie, że jesteś testowany przez zmyśłonych stoickich bogów, którzy przygotowali dla ciebie próbę. Nie wystawiają cię na nią ze złośliwości. Są jak dobry trener drużyny sportowej. Jeśli kiedykolwiek uprawiałeś sport wyczynowo, wiesz, że dobry trener to nie ten, który mówi ci, jak wspaniały jesteś i żebyś sobie usiadł w cieniu i odpoczął. Dobry trener znajduje w tobie rzeczy, o których istnieniu sam nawet nie wiedziałeś. Siłę i odwagę, o które siebie nie podejrzewałeś. Będziesz musiał zapłacić za nie cenę, w formie fizycznego zmęczenia. Ale gra będzie warta świeczki. Stoiccy bogowie są jak trener próbujący cię zahartować zsyłając na ciebie komplikacje. Jednak ocenę w tym teście musisz wystawić sobie sam.

Ocena zależy od dwóch rzeczy. Po pierwsze, czy udało ci się znaleźć wyjście z trudnej sytuacji? To będzie wymagało od ciebie umiejętności rozwiązywania problemów. Wracając do przykładu z pękniętą rurą w mieszkaniu. Co musisz zrobić? Najpierw zakręcić zawór z wodą, a potem zadzwonić do hydraulika. To pierwszy element oceny. Drugim składnikiem jest to, czy zachowałeś spokój podczas tej sytuacji? Czy udało ci się z niej zażartować? A może pozwoliłeś, by zalała cię fala wściekłości?

Ten drugi element oceny jest znacznie ważniejszy niż pierwszy. Tak jak w przypadku analogii z mieszkaniem ważniejsze jest zakręcenie zaworu z wodą, by nie dokonywała zniszczeń w Twoim mieszkaniu, tak zakręcenie kurka z negatywnymi emocjami pozwoli Ci uniknąć szkód emocjonalnych. Jeśli ci się to uda, możesz z dumą powiedzieć stoickim bogom: „Ha! Tym razem wygrałem. Będziecie musieli się bardziej postarać następnym razem.”

Pamiętaj jednak, że stoiccy bogowie nie zsyłają na ciebie wyzwań, by żeby cię ukarać. Robią to, ponieważ chcą, abyś się rozwijał. Jeśli podejdziesz do świata w ten sposób, rozwiniesz zaradność i pewność siebie. Zaradność, czyli umiejętność radzenia sobie z życiowymi komplikacjami, rozwiązywania problemów. Pewność siebie, czyli przekonanie, że z każdą komplikacją sobie poradzisz.

Wejście na Mount Everest byłoby stoicką przygodą. Nie rekomenduję tego wszystkim, bo nie każdy ma warunki do takiego wyzwania. Wyobraź sobie jednak przez moment, że wspiąłeś się na szczyt świata. Jakiś czas po tym, stoiccy bogowie przygotowuję dla ciebie kolejną próbę. Czeka cię trudne zadanie do wykonania. Ktoś podchodzi do ciebie i mówi: Myślisz, że dasz radę to zrobić? A ty myślisz: „No pewnie, przecież wspiąłem się niedawno na Mount Everest. To zadanie to dla mnie pikuś!”. Zaczynasz czuć, że jesteś dobry w radzeniu sobie w niepewnych, stresujących warunkach.

Andrzej: Bycie spokojnym i zdystansowanym z pewnością jest bardzo pomocne w radzeniu sobie z niepowodzeniami. Ale co z sytuacjami, w których warto być emocjonalnym? W twórczości artystycznej, występując na scenie przed publicznością lub sypialni, jako czuły kochanek. Czy w tych sytuacjach możemy zawiesić nasz stoicyzm?

Bill: Na scenie występowałem bardzo, bardzo dawno temu – jeszcze w liceum. Pewnie jest tak, że niektórzy aktorzy naprawdę czują emocje swojej postaci. I po tym jak odgrywali sceny śmierci, czują przygnębienie jeszcze przez wiele dni. Jednak większość dobrych aktorów tak nie robi. Zamiast tego tylko udają, że czują pewne emocje. Stają się emocjonalni, ale nie w głębokim znaczeniu tego słowa. Odgrywają emocje. My też możemy postępować w podobny sposób.

Ostatnio, z powodu pandemii, musiałem odwołać zarezerwowane loty. Wiedziałem, że zgodnie z umową, mam prawo do otrzymania zwrotu 50% środków, które wpłaciłem. Zadzwoniłem w tej sprawie do firmy lotniczej. Pracownik linii powiedział mi, że jest teraz wyjątkowa sytuacja, dlatego może to potrwać nawet do 90 dni. Uzbroiłem się w cierpliwość i zaczekałem. Jednak, gdy wybił 90 dzień, zadzwoniłem kolejny razy do osoby odpowiedzialnej za zwroty i powiedziałem: Hej! Mija już 90 dni, chce odzyskać swoje pieniądze i chce dostać je teraz.

Pracownik linii lotniczych powiedział, że obecna sytuacja jest naprawdę skomplikowana sytuacja. Że jestem na liście wielu osób, które też czekają na zwrot i że konkurencyjne firmy wydłużyły już termin zwrotów do 120 dni. Nie przyjąłem jednak tych wymówek i powiedziałem zdecydowanie, że albo zgodnie z umową zwrócą mi moje pieniądze, ale opiszę w sieci, że są firmą, która nie wywiązuje się z danego słowa. Pracownik zmienił ton i obiecał, że zajmie się tym, by jak najszybciej przyznali mi zwrot.

Rozmowie przysłuchiwała się moja żona i po tym jak odłożyłem słuchawkę powiedziała: Ale się rozgniewałeś na tego człowieka! Ja jednak nie byłem zdenerwowany, mimo że z boku tak mogło to wyglądać. Odgrywałem jedynie złość. Taką właśnie radę dają nam stoicy. Seneka powiedział, że są takie chwile w życiu, kiedy rozsądnie jest rozgniewać się na pokaz, bez rzeczywistego odczuwania gniewu. Są ludzie, do których nie trafiają racjonalne argumenty. Ale jeśli okażesz zirytowanie i zaczniesz głośniej mówić, nagle okaże się, że jednak mogą Ci pomóc. Jeśli ktoś reaguje tylko na gniew, racjonalną decyzją jest to, by ten gniew pokazać. Ważne jest jednak, by tego gniewu faktycznie nie odczuwać, bo wtedy szybko stracisz kontrolę nad sytuacją i przestaniesz się zachowywać rozsądnie, co zmniejszy twoją szansę osiągnięcia aktualnego celu.

Są ludzie, którzy powiedzieliby, że nie jest to psychicznie zdrowe, aby pozorować emocje, zamiast je rzeczywiście czuć. Stoicy odpowiedzieliby, że to, co jest znacznie bardziej niebezpieczne, to negatywne emocje, które mogą destruktywnie wpłynąć na twoje zdrowie, relacje i życie. Jednocześnie przypomnę, że Stoicy nie mieli nic przeciwko pozytywnym emocjom. Uczucie zachwytu, radości, a nawet miłości, są ważną częścią naszego życia i powinniśmy je wzmacniać, zamiast je eliminować. Stoicy mają asymetryczne podejście do 2 typów emocji. Doradzają, by wystrzegać się negatywnych emocjami. Czasem co najwyżej udać, że ich doświadczasz. Z kolei pozytywne emocje powinniśmy pielęgnować i wzmacniać, za każdym razem, gdy je przeżywamy.

Andrzej: Bardzo podoba mi się koncepcja udawania gniewu.  Używam jej czasem w kontakcie ze swoimi dziećmi. Jeśli chcę podkreślić, że coś jest ważne i naprawdę dzieci muszą to zrobić natychmiast, używam silniejszego, głośniejszego głosu, np. w sytuacji, gdy są za blisko ulicy, po których jadą rozpędzone ciężarówki.

Gdyby mój sąsiad usłyszał, jak się zwracam do dzieci w tym momencie, pewnie by pomyślał, że nieźle się na nie wkurzyłem. Ja jestem nie odczuwam w sercu żadnych negatywnych emocji.

Bill: Tak naprawdę to wyraz miłości z twojej strony. Ale wiesz, to tylko dzieci. Czasem ostry ton to jedyny sposób, aby przekazać im wiadomość. Gorzej, że żyjemy teraz w świecie, w którym część dorosłych dalej zachowuje się w dziecinny sposób. Nadal nie reagują na argumenty i prośby, tylko na gniew. Dlatego w przypadku takich osób, zgodnie z radą Seneki, potrzebujemy się do nich dostosować. Mówić językiem, który zrozumieją. Ale nierozsądnie byłoby realnie odczuć gniew na te osoby i dać im zrujnować Ci dzień. Jeśli na to pozwolisz, wina leży po Twojej stronie.

Andrzej: Wspomnieliśmy o dzieciach. Czy jeśli jako rodzice uważamy, że stoicyzm jest pomocny w naszym życiu, powinniśmy zachęcać nasze dzieci, rodzinę i przyjaciół, aby stali się stoikami?

Bill: To trudne pytanie. W moich książkach popularyzuję stoicyzm. Jednak to, czy ktoś sięgnie po moją książkę jest dobrowolne. Mam wielu przyjaciół, którzy nawet nie wiedzą o tym, że jestem stoikiem. Bo nie jest to coś z czym się obnoszę.

Czasami daję ludziom stoickie rady. Nie poprzedzam tego jednak długim wykładem, wyjaśniającym, czym jest stoicyzm. Np. gdy ktoś poczuł się urażony uwagą innej osoby. Pytam wtedy: „Dlaczego pozwalasz idiocie zepsuć sobie dzień? Potraktuj to jako ujadanie psa.” Ta nowa perspektywa jest dla wielu moich znajomych pomocna.

Kiedy pisałem moją pierwszą książkę „A guide to a good life”, podejrzewałem, że jej adresatami są starsze osoby. Że stoicyzm to filozofia, którą można docenić, jeśli doświadczyło się w życiu wielu rozczarowań. Jednak od czasu wydania książki otrzymałem wiele listów od studentów, a nawet młodszych ludzi, którzy opowiadali o korzystnej roli, jaką stoicyzm odegrał w ich życiu.

Wróćmy jednak do nauczania dzieci. Sam mam ich dwójkę. Myślę, że najlepszym sposobem na nauczanie jest dawanie przykładu. Przez jakiś czas jesteś dla swoich dzieci Bogiem, który wie wszystko i może zrobić wszystko. Będą cię obserwować i uczyć się od ciebie. Masz więc szansę, by pokazać swoim dzieciom, jak sobie radzić z komplikacjami.

Jeśli po napotkaniu komplikacji będziesz obwiniał cały świat poza sobą, to nauczysz je, jak grać rolę ofiary. Jeśli jednak przyjmiesz tę sytuacje ze spokojem, a może nawet uśmiechem, nauczysz dzieci zupełnie innej, bardziej stoickiej postawy. Zamiast uczyć dzieci stoickich założeń, możesz je zaprezentować w praktyce swoim zachowaniem.

Andrzej: Jak twoja rodzina zareagowała na Twoją decyzją o zostaniu stoikiem. Czy to zmieniło Twoją relację z nimi?

Bill: Myślę, że od zawsze byłem naturalnym, wrodzonym stoikiem. Całe życie praktykowałem nieświadomie praktykowałem stoicyzm. Gdy zapoznałem się z pismami stoickimi, potrafiłem to wszystko lepiej nazwać. Lepiej opisać to, co robię.

Wbrew przypuszczeniom wielu ludzi, dzieła Marka Aureliusz i Seneki są napisane bardzo przystępnym językiem dla współczesnych czytelników. To, co w nich wyczytałem, zmieniło moje podejście do życia.

Myślę, że dużo lepiej radzę sobie teraz z gniewem. Podobnie z ego – wciąż się z nim zmagam, ale przysparza mi dużo mniej problemów. Przez długi czas wydawało mi się, że jestem jedyną osobą na Ziemi, która odczuwa zazdrość i byłem zszokowany, że inni ludzie też jej doświadczają.

Zacząłem też świadomie obserwować swoje życie. Staram się część swojej uwagi skierować na zewnątrz i patrzyć, jak reaguję na różne sytuacje i niepowodzenia. Staram się też docierać do motywów swojego zachowania. Zadaje sobie pytanie: „Dlaczego tak się zachowałem? Co mnie zmotywowało do powiedzenia lub zrobienia właśnie tego?”. Jestem teraz bardziej refleksyjny.

I wiesz, niektórzy ludzie powiedzieliby, że zamiast tego powinieneś być naturalny. Ale jeśli to zrobisz, to tak naprawdę oddasz kontrolę nas swoim zachowaniem bardziej prymitywnym częściom Twojego mózgu. To one będą podejmowały decyzje. To z kolei może prowadzić do nieszczęścia w życiu, bo żyjemy obecnie w zupełnie innym środowisku niż to na sawannach Afryki 200 000 lat temu. I te domyślne wybory mózgu gadziego i ssaczego mogą być zupełnie nietrafne.

Andrzej: Wymieniłeś wiele korzyści, które daje nam stoicyzm. A czy jest jakiś koszt związany z byciem stoikiem? Czy coś przez stoicyzm tracimy?

Bill: Jako osoba promująca stoicyzm, powiem: „Oczywiście, że nie!”. Ale tak naprawdę warto zadać sobie nieco inne pytanie. Warto porównać zyski i koszty różnych życiowych filozofii. Wielu ludzi nie posługuje się świadomie żadną filozofią. Jest ogromny koszt, który się z tym wiąże. Ludzie ciągle próbują tych samych rzeczy i ciągle zawodzą, ponieważ strategie, których używają, nie działają.

Dlaczego więc to robią? Ponieważ wszyscy inni też tak postępują. Są przekonani, że popularność danego podejścia gwarantuje jego skuteczność. Że ktoś to wszystko dobrze przemyślał. W rzeczywistości jednak tak nie jest. Dlatego większość ludzi szuka sławy i bogactwa, naiwnie myśląc, że to przyniesie im szczęście.

Sława daje wysoki status społeczny. Bycie bogatym z kolei, to posiadanie więcej pieniędzy niż ludzie wokół ciebie. A powodem, dla którego ludzie chcą więcej pieniędzy, jest wysoki status społeczny, który one przynoszą. Więc wszystko sprowadza się do statusu społecznego.

Jednym z kosztów niepraktykowania stoicyzmu jest to, że możesz zmarnować swoje życie, uganiając się za tym, co nie da ci szczęścia. A życie masz tylko jedno. Dlatego warto podejść do niego bardziej strategicznie i świadomie.

Gdy sam poszukiwałem dla siebie odpowiedniej życiowej filozofii, rozważałem zostanie buddystą zen. Aby jednak czerpać korzyści z tej filozofii będziesz musiał spędzić miesiące, lata, a może nawet dekady praktykując, medytując, rozmyślając. Jest cała masa rzeczy, które będziesz musiał zrobić i nie ma gwarancji sukcesu.

Z drugiej strony mamy stoicyzm, który ma bardzo niski koszt wejścia. Istnieje kilkanaście podstawowych strategii stoickich. Są to strategie psychologiczne. O dwóch z nich już rozmawialiśmy: o negatywnej wizualizacji i o „ostatnich razach”, czyli rozmyślaniu o tym, że być może robisz coś po raz ostatni. Możesz je łatwo przetestować i przekonać się, czy u siebie działają. To jak jazda próbna samochodem.

Najczęściej mówię o tym, że podstaw stoicyzmu da się nauczyć w 3 dni. W 3 dni możesz np. przeczytać jedną z moich książek „A Guide to a Good Life” albo „Wyzwanie stoika”, poznać stoickie techniki i zastosować jedną z nich w praktyce. Przekonasz się, czy to dla Ciebie działa. Gorąco polecam posiadanie życiowej filozofii. Bez niej możesz spędzić całe życie robiąc bezsensowne rzeczy, ponieważ mylnie zakładasz, że przyniosą ci one szczęście. A tak naprawdę są dla ciebie źródłem rozczarowań i cierpienia.

Andrzej: Jednym z wyzwań, z którym potrzebujemy się dziś zmierzyć, jest technologia. Z jednej strony ma ona wiele zalet. Możemy chociażby ze sobą rozmawiać dzięki tej niesamowitej technologii. Z drugiej strony coraz więcej osób jest uzależnionych od smartfonów. Wiem, że 2 000 lat temu rzymscy Stoicy nie mieli laptopów i smartfonów, ale może mają dla nas jakieś wskazówki, jak mądrze korzystać z technologii?

Bill: Często myślę o technologii. W Ameryce dokonała ona wielkich zmian w sposobie życia ludzi. Podejrzewam, że jest tak na całym świecie. Online możemy chwalić się wieloma rzeczami przed swoimi znajomymi i przyjaciółmi. Jeśli jednak popsuje się nam samochód 30 km od miasta, to mało kto zdecyduje się nam przyjechać z pomocą.

Andrzej: Na facebookowych „przyjaciół” raczej nie mamy co liczyć.

Bill: Dokładnie! Oni co najwyżej poprosili by o wysłanie zdjęć popsutego samochodu.

Technologia zmienia ludzkie relacje. Trudno jest kogoś obrażać, gdy ta osoba stoi przed Tobą i na Ciebie patrzy. W sieci jest to zdecydowanie łatwiejsze. Zanim powtał Internet, wiedziałeś, że jeśli obrazisz swojego sąsiada, to on nadal będzie mieszkał obok ciebie. Mamy dzisiaj do czynienia z takim rodzajem i rozmiarem wrogości, która w moich czasach nie istniała.

Internet stał się też maszyną do potwierdzania naszych poglądów. W cokolwiek nie wierzysz, możesz znaleźć online kogoś, kto przyklaśnie Twoim wierzeniom. Poszukiwanie prawdy i faktów wielu ludzi przestało interesować. Podobnie dostrzeganie niuansów.

Na Twitterze masz ograniczoną liczbę znaków, których możesz użyć do wyrażenia swojej myśli. Często wychodzą z tego slogany. Ale większość rzeczy w życiu, o których warto pomyśleć, nie zostanie rozwiązana za pomocą sloganu. Potrzebne jest do tego pogłębienie tematu, ważne są niuanse. Ale gdy mówisz ludziom, że to zależy, że to bardziej skomplikowane, mało kto chce tego słuchać.

Ostatnie moje przemyślenie związane z technologią, to porównanie smartfona do automatu do gry (jednorękiego bandyty), w których zamiast zdobywać monety, otrzymujesz dopaminę. Dopamina jest neuroprzekaźnikiem, który sprawia, że czujesz się dobrze. Twój telefon co jakiś czas będzie do Ciebie mrugał diodą lub wydawał dźwięki, informując, że coś się wydarzyło. Może ktoś właśnie polubił Twoje zdjęcie, które opublikowałeś? Zaglądasz na facebooka i dostajesz zastrzyk przyjemności w postaci dopaminy, jeśli tak właśnie się stało. Przez to przeciętna osoba odblokowuje swój telefon komórkowy 160 razy dziennie, sprawdzając, czy nie dostała małego pozytywnego wzmocnienia w postaci nowych lajków.

Jaki jest tego skutek? Możesz być w przepięknym mieście, np. w Paryżu, i widzisz ludzi, którzy chodzą patrząc w dół na swoje telefony komórkowe zamiast podziwiać wspaniałe widoki.

Internet to bardzo ciekawy eksperyment społeczny i nikt nie wie, jaki będzie miał wpływ na nasze życie i szczęście. Podejrzewam, że te skutki mogą być niefortunne. Ale eksperyment już trwa, jesteśmy jego częścią.

Andrzej: Myślę, że Stoicy zachęcali by nas do samodyscypliny. Mamy nawet aplikacje, które nam w tym pomagają. Może to trochę dziwne, że używamy technologii, by poradzić sobie ze swoim uzależnieniem od technologii właśnie, ale to działa. Jest np. aplikacja o nazwie Quality Time, która liczy, ile razy odblokowałeś ekran. I możesz podjąć się wyzwania, by następnym razem tych odblokowani nie było 160, tylko 100. A potem by zejść do 50. Może właśnie dzięki samokontroli uda się nam korzystać z technologii i jednocześnie cieszyć się życiem.

Bill: Słuszna uwaga. Są aplikacje, które będą Ci pomagały, byś zajmował się tym, czym powinieneś. Z samokontrolą jest jednak taki problem, że zużywa ona Twoją mentalną energię. Z drugiej strony mamy impulsy, które próbują Cię nakłonić do zrobienia różnych rzeczy. One nigdy się nie męczą. Działają przez całą dobę i nawet o 1:00 w nocy mogą Cię skusić do zrobienia czegoś niekorzystnego.

Z jednej strony możemy się nauczyć lepiej kontrolować te popędy, które w nas głęboko tkwią. Z drugiej warto się zastanowić, jak możemy je mądrzej wykorzystać, by lepiej nam służyły. W przypadku napotkania komplikacji życiowej, możemy użyć ramy interpretacyjnej i potraktować tę sytuacje jak próbę zesłaną przez stoickich bogów. I wtedy wykorzystany energię nie na gniew, lecz do twórczego rozwiązywania problemu.  I to jest wspaniałe podejście dla twojego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia.

Andrzej: Mam kilka pytań od swoich słuchaczy. Magda chce wiedzieć, czy szczęście jest kompetencją, której można się nauczyć jak gotowania? A jeśli tak, to jak możemy nauczyć się być szczęśliwi?

Bill: Nie jestem nawet pewien co to jest szczęście. Jedna z książek, którą napisałem, zatytułowana On Desire (O pragnieniach) mówi, że szczęście jest czymś nieuchwytnym. Myślę jednak, że są pewne style życia, dzięki którym osiągnięcie stanu szczęścia jest bardziej prawdopodobne. Z kolei inne zmniejszą Twoje szanse na szczęście.

Jak możesz być szczęśliwy? Po pierwsze nie rozpamiętuj przeszłości. Nie żyj też w przyszłości. Ucz się doceniać obecną chwilę. Innym sposobem na zbliżenie się do szczęścia jest nauczenie się, by cieszyć się z tego, co już masz. Przezwyciężanie hedonistycznej adaptacji, która sprawia, że po krótkim czasie od zdobycia nowej rzeczy, na której przez moment bardzo Ci zależało, szybko przestajesz ją doceniać.

Są też techniki psychologiczne. Polecam podcast o nazwie The Happiness Lab. Prowadzi go profesor psychologii z Yale Laurie Santos. Byłem gościem w tym podkaście w marcu zeszłego roku. Ale sam też słuchałem wielu odcinków jej podcastów i zyskałem dużo użytecznych rad, dotyczących zwiększania poczucia szczęścia.

Andrzej: Świetnie. Podam link do podcastu Laurie w opisie tego odcinka, tak żeby moi słuchacze też mogli z niego skorzystać. Sharlene pyta, jak wykorzystujesz czas podczas pandemii koronawirusa?

Bill: Cóż, jestem nauczycielem i pisarzem. W marcu dowiedziałem się, że nie będziemy mogli uczyć stacjonarnie. Musiałem więc nauczyć się posługiwania nową technologią do nauczania online. Ale poza tym, głównie zajmuje się pisaniem i robieniem badań. Czyli tym, co robiłem przez większość mojego życia. Dla mnie nie była to ogromna zmiana. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że dla wielu ludzi pandemia nie oznacza tylko pozostania w domu. Niektórzy ludzie stracili pracę, zachorowali, a niektórzy nawet umarli.

Ale jako stoik, staram się znaleźć znaleźć coś pozytywnego w każdej sytuacji. Sytuacja pandemii pokazała nam, ile dobrych rzeczy traktujemy jako oczywistość i że wcale nie zawsze będziemy mieli do nich dostęp. Mecze rozgrywają się na pustych stadionach. Teatry i filharmonie przestały działać. Teraz dopiero zaczynamy doceniać te rzeczy, do których mieliśmy dostęp cały czas. Tak więc w pewnym sensie, pandemia może mieć też pozytywne skutki. Obyśmy tylko za kilka miesięcy nie zapomnieli o tym, czego się nauczyliśmy.

Andrzej: Zawsze może nadejść druga fala COVID-19 i nam o tym przypomnieć.

 

Bill: Tak, albo trzecia fala. Bo chyba teraz jest druga, sam już straciłem rachubę. Żyjemy w ciekawych czasach.

Andrzej: Tomek pyta, co byś zrobił, gdybyś dowiedział się, że zostało Ci kilka godzin życia?

Bill: Odnajdywałem moją żonę i spotykałem się z nią, dzwoniłem do dzieci, spotykałem się z nimi. Miło byłoby przejść do ostatnich chwil. Szczęśliwy człowiek. I zdając sobie sprawę, że w procesie śmierci jest jeden stoik, którego opisuję, kto został skazany na śmierć. Julius Canice, myślę, że to był ten. A skoro prowadzono go na egzekucję, ktoś podszedł i powiedział, cóż, jesteś stoikiem, więc o czym teraz myślisz?

I powiedział: "Och, cóż, zamierzam bardzo uważnie obserwować moment, w którym moja dusza opuszcza moje ciało, aby zobaczyć, jakie to uczucie, ponieważ zawsze się zastanawiałam, jakie to uczucie. A teraz mogę zobaczyć, jakie to uczucie. Wiesz, porozmawiać o możliwości znalezienia srebrnych okładzin na ciemnych chmurach. Ale co jeszcze mógłby zrobić? Wiesz, co jeszcze mógłby zrobić, aby odważnie umrzeć? I, wiesz, to całe pojęcie o traktowaniu niepowodzeń życiowych jako stoicki trening, jednym ze sposobów, w jaki możesz to zrobić jest to, że jesteś w treningu do ostatecznej próby i to jest twoja własna śmierć, która przyjdzie kiedyś.

Czasami ludzie umierają we śnie. Wiesz, nie wiedzieli o tym, nie widzieli, że to nadchodzi. Innym razem, to długi, nieprzyjemny rodzaj doświadczenia. Ale to przyjdzie. I ta myśl, że ucząc się zmagać z życiowymi niepowodzeniami, możesz zakończyć swoje życie z odważnym, a nawet dociekliwym stanem umysłu. Możesz zamiast być ofiarą, próbować rozweselać ludzi wokół siebie. I myślę, że to byłby idealny sposób.

Andrzej: Przedostatnie pytanie: Czy stoiccy bogowie przygotowali dla Ciebie jakieś ciekawe wyzwanie w ostatnim czasie?

Bill: Tak, ale były to drobne wyzwania. Cała pandemia jest pewnego rodzaju wyzwaniem, choć akurat w moim codziennym życiu aż tak dużo nie zmieniła. Dlatego ostatnio sam sobie zafundowałem wyzwanie. Jestem wioślarzem. Teraz nie możemy ścigać się po wodzie. Mamy jednak maszyny wioślarskie zwane ERGami. Wziąłem udział w zawodach na ERGach. W ciągu 4 minut wyścigu, przechodzisz od początkowego doskonałego samopoczucia do stanu agonii.

Ktoś mógłby spytać: Dlaczego z własnej woli się na to decydujesz? Dla mnie to jest świetny trening. Po pierwszej minucie wyścigu myślisz sobie: Jeszcze tylko trzy! Potem tylko dwie, tylko jedna, a potem odliczasz i ciągle powtarzasz sobie, muszę wziąć jeszcze jedno pociągnięcie, jeszcze jedno pociągnięcie.

Ta umiejętność nie poddawania się w obliczu bólu czy dyskomfortu przekłada się na całe życie. Warto ją posiąść jak najszybciej, bo możesz zajść w życiu bardzo daleko, jeśli tylko jesteś gotowy wykonać jeszcze jedno powtórzenie, jeszcze jeden krok – mimo, że bardzo chcesz już skończyć.

Andrzej: Korzystam z techniki dobrowolnego dyskomfortu opisanej w twojej książce. W tym miesiącu, w ogóle nie piję kawy. W poprzednim, nie piłem alkoholu przez cały miesiąc. I to naprawdę zmieniło moją perspektywę. Pomogło mi bardziej docenić rzeczy, które wydawały mi się zwykłe, oczywiste. Jestem pewny, że w następnym miesiącu, pierwszy łyk kawy da mi ogromną przyjemność. Jeden miesiąc abstynencji bardzo pomógł mi cieszyć się na nowo, z czegoś, do czego zdążyłem przywyknąć.

Bill: W styczniu lekarz powiedział, że z powodów medycznych, nie mogę pić alkoholu. Nigdy nie piłem bardzo dużo, ale od czasu do czasu raczyłem się kieliszkiem wina. Potraktowałem to jako stoickie wyzwanie. Zmieniło ono mój świat snów. Teraz śpię o wiele lepiej i mam niesamowite, żywe sny.

Więc dla mnie wyścig wioślarski był treningiem dobrowolnego dyskomfortu. Mimo że wiedziałem, jak się będę czuł 4 minuty później i tak to zrobiłem. I to buduje charakter, przygotowuje cię do poważnych wyzwań, które życie może Ci przynieść.

Andrzej: Ostatnie pytanie. Masz jakieś związki z Polską? Może jadłeś kiedyś pierogi albo bigos?

Bill: Nie, nie mam niestety żadnych związków z Polską. Dużo podróżujemy po świecie. Musieliśmy jednak zawiesić nasze plany. Mamy z żoną ponad 65 lat. Jesteśmy w grupie ryzyka i póki co na pewno nie chcemy wsiadać do samolotu. Ale Polska jest na liście miejsc, które chcielibyśmy odwiedzić. Są na niej te Chiny, mieliśmy w tym maju tego roku jechać do Japonii. Wielki świat czeka, by go odkryć. Póki co nie udało mi się zwiedzić Polski, ale mam nadzieję, że kiedyś to zrobię.

Andrzej: Dziękuję Ci Bill za Twój czas i rozmowę. Przekazałeś bardzo dużo wartościowych spostrzeżeń mnie i moim słuchaczom. Rozmowa z Tobą była dla mnie prawdziwą przyjemnością.

Bill: Dla mnie również. Dziękuję za zaproszenie.

menu